Ad Vrijsen

heeft ruim 30 jaar ervaring in de professionele dienstverlening. In die periode heeft hij een veelheid aan verschillende rollen uitgevoerd:
  • Agile/Scrum Product Owner
  • Business Consultant
  • Business Analyst
  • Business Process Architect
  • Programme Architect
  • Project Manager
  • Manager IT Governance office
  • Team manager
  • Workshop Leader
  • Personal Trainer
  • Business Information Analyst
  • Software developer
Ad Vrijsen is gecertificeerd Agile/Scrum Product Owner, Scrum Master, SAFe Agilist, Professional for Requirements Engineering (IREB) en Master NLP.

Opleiding

Hij heeft in 2015 aan de Universiteit van Amsterdam zijn Master in Business Studies met specialisatie Marketing magna cum laude behaald. Ook heeft hij een Bachelor degree in ICT. Download hier zijn Curriculum Vitae Of bekijk zijn LinkedIn profiel

Korte kennismaking

Wat heb ik te bieden?

Mijn drijfveer is het om toegevoegde waarde te leveren aan de bedrijfsvoering door IT oplossingen te implementeren. Ik ben van waarde voor bedrijven waar IT de dominante factor is. Mijn kracht is het om échte oplossingen voor business behoeften te definiëren, deze te vertalen in IT requirements en vervolgens de realisatie hiervan te begeleiden tot het moment van commerciële invoering. De basis hiervoor is een gedegen stakeholder management om de verschillende belanghebbende partijen op een lijn te krijgen voor de meest optimale oplossing. Ik heb een jarenlange praktijk ervaring en ben geschoold in zowel business (MSc Business Studies – Marketing) als IT (BA ICT) en spreek daardoor de taal van business en IT.

Wat heb ik gedaan?

Binnen IT ben ik begonnen als programmeur en doorgegroeid naar business analist omdat ik gedreven ben door de praktische waarde van IT oplossingen voor de bedrijfsvoering. Als opleider en kwaliteitsmanager heb ik vroegtijdig de waarde van agile ontwikkeling gezien en me daar vervolgens op gericht. De laatste jaren acteerde ik als product owner voor internet applicaties in een organisatie die volledig was overgeschakeld op Agile development. Deze rol bleek voor mij ideaal om de brug te kunnen slaan tussen business en IT. Inmiddels ben ik gecertificeerd Product Owner, Scrum Master en Safe Agilist. Als product owner van een tweetal scrum teams, beheerde ik de product backlog. Ik vertaalde de bedrijfsvisie naar business requirements, features en daarbinnen naar user stories, prioriteerde de backlog en begeleidde het scrum team naar tijdige commerciële implementaties. Hiervoor balanceerde ik de belangen van management (strategie en wettelijke eisen), marketing (commerciële ambities), IT-architectuur (realiseren streefarchitectuur), development team (nieuwe API technologie) en lifecycle management (borgen 24*7 beschikbaarheid).

Wat voor iemand ben ik?

Mijn persoonlijkheid kenmerkt zich door doorzettingsvermogen, gedrevenheid en resultaat- en kwaliteitsgerichtheid wat ik combineer met een respectvolle, mens georiënteerde aanpak. Ik ben een teamspeler, en kan ook vanuit mijn rol autonoom en onafhankelijk acteren. Daarbij ga ik voor de optimale oplossing, met oog voor detail en belangen van alle partijen. Daarnaast ben ik een sociaal dier, ik doe veel om de sfeer binnen het team goed te houden. Door persoonlijke aandacht voor mijn collega’s en het regelmatig organiseren van sociale activiteiten.

Wat wil ik?

Inmiddels ben ik volledig gefocusd op de agile werkwijze. Ik zoek een werkomgeving waar ik als product owner aan concrete resultaten kan werken en waar ruimte is voor initiatief en ontwikkeling. Waar ik betrokken ben in het hele traject vanaf marketing tot aan applicatiebeheer en ontwikkeling. In zo’n omgeving kom ik maximaal tot mijn recht en beleef ik zelf het meeste plezier.